Kontakt

Dane kontaktowe

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej DELFIN w Tarnowie

Adres

33-100 Tarnów
ul. Sanguszków 32

Telefon

+14 628 69 10

NIP

9930671880

Numer konta bankowego

47 1870 1045 2083 1055 2070 0001

Formularz kontaktowy