DELFIN TARNÓW

Szukaj

 

 

 

Drużyna WOPR DELFIN Tarnów jest członkiem Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jako współorganizator bierze udział w manewrach mających na celu utrzymanie i zwiększenie sprawności oraz gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń powodzią czy też innymi klęskami żywiołowymi związanymi z wodą.