Ratownictwo wodne

Drużyna WOPR DELFIN Tarnów jako współorganizator bierze udział w manewrach mających na celu utrzymanie i zwiększenie sprawności oraz gotowości m.in. służb mundurowych na wypadek wystąpienia zagrożeń powodzią czy też innymi klęskami żywiołowymi związanymi z wodą