DELFIN TARNÓW

Szukaj

Sekcja strzelecka DELFIN Tarnów prowadzi zajęcia z młodzieżą i dorosłymi.

Zajęcia odbywają się na strzelnicy przy ul. Sanguszków 32 w Tarnowie.                               

Telefon: 14-6286910.           

Treningi odbywają się indywidualnie lub w grupach.

 

Grupa młodzieży                                                                       

Członkiem może zostać dziecko, które:

 • ma minimum 11 lat,
 • uzyska pisemną zgodę rodziców na przynależność do klubu,
 • wypełni i podpisze deklarację członkowską,
 • otrzyma zgodę lekarza na uczestnictwo w zajęciach sekcji, 
 • opłaci składkę miesięczną,
 • zapozna się z regulaminem klubu, 
 • zapozna się z regulaminem strzelnicy.

 

Grupa dorosłych

Członkiem może zostać osoba, która: 

 • jest pełnoletnia, 
 • posiada rekomendację dwóch członków klubu,
 • dostarczy aktualne badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o broń,
 • wypełni i podpisze deklarację członkowską,
 • opłaci wpisowe,
 • opłaci składkę roczną,
 • zapozna się z regulaminem klubu, 
 • zapozna się z regulaminem strzelnicy.

 

Dodatkowo organizujemy:

 • zawody strzeleckie,
 • kursy sędziego strzelectwa sportowego,
 • kursy prowadzącego strzelanie,
 • indywidualne zajęcia w zakresie strzelań sportowych.