STRZELECTWO

Sekcja strzelecka DELFIN Tarnów prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Prowadzimy nabór do sekcji strzeleckiej dla dzieci od 11 roku życia.
Zajęcia odbywają się na strzelnicy przy ul. Sanguszków 32 w Tarnowie. Telefon: 14-6286910.

Dodatkowo organizujemy zawody strzeleckie, kursy sędziego strzelectwa sportowego, kursy prowadzącego strzelanie, jak również  szkolenia w zakresie strzelań sportowych.